keskiviikko 21. marraskuuta 2012

Vuoden 2012 istutukset

Pilkkikelejä odotellessa pientä yhteenvetoa kesäkauden istutuksista:

Kalastuskunta istutti kirjolohta Nuoliseen 250kg. Perhonjokeen istutettiin yhteensä 470kg, joista 120kg maksoi muut kuin kalastuskunta (kisojen istutuksia).
Kalastuskunnan varoista istutettiin myös 1500kpl harjuksia syksyllä.
Näiden istutusten arvo on lähes 6000 euroa.
Kalastuslupatuloja kertynnee 4500-5000 euroa, joten istutuksiin käytettiin huomattavasti enemmän rahaa, mitä luvista saatiin. Tämä oli kuitenkin talousarvion mukaisesti toimittu, koska takana oli pari ylijäämäistä vuotta.

Valtion varoilla tehtiin myös velvoiteistutuksia yms. Esimerkiksi kalastuskunnan alueelle siirrettiin alajuoksulta/istutettiin 13000kpl nahkiaisia.
Lohen ja meritaimenen poikasistutuksissa liikuttiin menneenäkin kesänä useissa kymmenissä tuhansissa kappaleissa. Niistä istutuksista toki vain murto-osa kohdistui meidän vesillemme.

lauantai 10. marraskuuta 2012

Vastuullinen vapaa-ajankalastaja

Seuraava teksti on kopioitu SVK:n nettisivuilta:

VASTUULLINEN VAPAA-AJANKALASTAJA
Hanke kestävän kalastuksen puolesta

Päästäisitkö juuri saamasi metrin mittaisen hauen takaisin uimaan? Entäpä komean rasvaevällisen meritaimenen? Pyydätkö ainoastaan kalastusta kestäviä lajeja? Jos vastasit kyllä, olet todennäköisesti vastuullinen vapaa-ajankalastaja.


Kalastusharrastus on muuttunut vuosikymmenten aikana kotitarvekalastuksesta vapaa-ajankalastukseksi. Vapaa-ajankalastuksessa ei saalis ole niin suuressa roolissa, vaan kalaan lähdetään elämysten, luonnossa olemisen ja rentoutumisen vuoksi. Vastuullisuus ja eettisyys ohjaavat yhä enemmän myös vapaa-ajankalastajia. Huoli kalakantojen tilasta on saanut kalastuksen harrastajat liikkeelle. Jotta hyviä kalastusmahdollisuuksia olisi tarjolla myös tulevaisuudessa, on kalastajien osattava tehdä oikeita valintoja kalavesillä ja käyttäydyttävä luonnon ehtojen mukaisesti.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on aloittanut Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -nimellä kulkevan hankkeen. Tarkoituksena on ohjata suomalaista vapaa-ajankalastusta yhä kestävämpään ja eettisempään suuntaan. Avainasemassa ovat harrastajien omat valinnat. Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -hankkeessa neuvotaan kalastuksen harrastajia toimimaan oikein ja tekemään luonnon sekä kalakantojen kannalta oikeita valintoja.

Ruokakalat tulee valita kalastusta kestävistä kalayksilöistä ja lajeista. Saalista ei oteta ylen määrin pakastimessa säilöttäväksi, vaan kala on parasta tuoreena, heti pyynnin jälkeen syötynä. Isot emokalat ovat arvokkaita suvunjatkajia ja geenipankkeja. Ne on siis hyvä vapauttaa lisääntymään. Vaikka kaikilla uhanalaisilla lajeilla ole lain suojaa, on nekin yleensä syytä vapauttaa. Kalan käsittelyn ja vapauttamisen on tapahduttava oikein niin, ettei kala siitä kärsi ja se selviää koitoksesta ainoastaan säikähdyksellä.

Vastuullisen Vapaa-ajankalastajan nettisivut on avattu osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen . Sivuilla voi käydä muun muassa allekirjoittamassa Vastuullisen Vapaa-ajankalastajan sitoumuksen, joka palkitaan laadukkaalla tunnustarralla.