torstai 14. helmikuuta 2013

Varrella virran

Köyhäjoen kunnostus alkoi

Köyhäjoen kunnostustyöt aloitettin viime viikolla joen yläjuoksulta Köyhäjoen kylältä. Jokeen rakennetaan tämän vuoden aikana 13 pohjapatoa ja kunnostetaan koskipaikkoja sekä ruopataan muutamia kohteita. Kaikkiaan kunnostettavia kohteita on yli 20. Työt on tarkoitus saada valmiiksi kuluvan vuoden syksyllä.

Tässä vaiheessa kunnostetaan lähinnä maisemallista arvoa omaavia kohteita kyläaukeilla ja niiden tuntumassa. Kalojen elinolosuhteita parannetaan koskikunnostuksilla.
Vedenpintaa ei pohjapadoilla merkittävästi tulla nostamaan, enimmillään muutamia kymmeniä senttejä aiemmasta normaalikorkeudesta, johtuen mahdollisista tulvimisongelmista sekä vesilain mukaisista luvista.
Projektin kustannusarvio on 150000 euroa, josta puolet maksaa kunta ja toisen puolikkaan valtio ja EU.

Kävin ihmettelemässä pohjapatojen rakentamista tänään Köyhäjoen suunnalla ja sieltä Pesolan sillan tuntumasta löytyi kaivinkone jos toinenkin. Parhaillaan oli menossa pohjapadon rakentaminen. Moreenikerroksen päälle ladottiin yhdellä koneella kivistä pohjapadon pintakerrosta kahden koneen kauhoessa samanaikaisesti lumipadoilla eristetyltä "työmaalta" vesiä pois patojen ulkopuolelle. Tarkkaa ja työlästä vaikutti homman olevan.
Yksi konekuskeista kertoi pelastaneensa aiemmin alempana Känsäkankaan padolla lukuisia nahkiaisia patomontusta alavirran puolelle uimaan! Tännekö asti ne osaavat nousta, mielenkiintoista...


  
Tämän projektin jälkeen on tavoitteena tehdä kalatalousmaksuvaroilla kalataloudellinen kunnostus. Se tulee kohdistumaan pelkästään kalojen ja rapujen elinolosuhteita kohentaviin töihin kuten koskien pienimuotoisiin kiveämisiin sekä kutusoraikoiden rakentamisiin.

sunnuntai 3. helmikuuta 2013

Valtion kalastusmaksut 2013

KALASTUKSENHOITOMAKSUT UUDELLE TILILLE

Maa- ja metsätalousministeriön kalastusmaksujen tilinumerot ovat uudistuneet vuoden vaihteessa. Kalastuksenhoitomaksu eli kansanomaisesti kalastuskortti tarvitaan talvella seisovilla pyydyksillä, kuten verkoilla kalastukseen.
Veroluonteinen maksu koskee 18-64-vuotiaita kalastajia. Maksu on henkilökohtainen ja tosite maksusta on esitettävä kalastuksenvalvonnan yhteydessä.

Seisovilla pyydyksillä kalastukseen tulee aina hankkia kalastuksenhoitomaksun lisäksi paikallinen kalastusoikeuden haltijan kalastuslupa.
Pilkkiminen kuuluu nykyisin jokamiehenoikeuksiin ja sen harrastajien ei tarvitse suorittaa kalastuksenhoitomaksua, eikä pääsääntöisesti maksaa muutakaan kalastuslupaa.
Pilkkimiseen tarvitaan paikallinen kalastuslupa lohikalojen istutuslammilla, lohi- ja siikapitoisten vesistöjen virtapaikoissa ja joillakin erityiskohteilla.

Kalastuksenhoitomaksu vuodeksi 2013 on 22 euroa ja seitsemän vuorokauden ajalle hinta on seitsemän euroa. Maksun voi suorittaa posteissa, R-kioskeissa, matkapuhelimella, suoraan pankkiin tai verkkopankilla maa- ja metsätalousministeriön kotisivuilla www.mmm.fi. Pankkiin maksu suoritetaan tilille FI47 5000 0121 5028 42 ja saajaksi merkitään maa- ja metsätalousministeriö.

Myös kesäkaudella maksettavien läänikohtaisten viehekalastusmaksujen tilinumerot ovat muuttuneet uudistuksen yhteydessä.

Kaustisen kalastuskunnan luvista lisätietoja voit lukea osoitteesta www.kase.fi/kaustisenkalastuskunta/luvat.htm
(Lupatiedot päivitetään vuodelle 2013 heti vuosikokouksen jälkeen)