torstai 14. helmikuuta 2013

Varrella virran

Köyhäjoen kunnostus alkoi

Köyhäjoen kunnostustyöt aloitettin viime viikolla joen yläjuoksulta Köyhäjoen kylältä. Jokeen rakennetaan tämän vuoden aikana 13 pohjapatoa ja kunnostetaan koskipaikkoja sekä ruopataan muutamia kohteita. Kaikkiaan kunnostettavia kohteita on yli 20. Työt on tarkoitus saada valmiiksi kuluvan vuoden syksyllä.

Tässä vaiheessa kunnostetaan lähinnä maisemallista arvoa omaavia kohteita kyläaukeilla ja niiden tuntumassa. Kalojen elinolosuhteita parannetaan koskikunnostuksilla.
Vedenpintaa ei pohjapadoilla merkittävästi tulla nostamaan, enimmillään muutamia kymmeniä senttejä aiemmasta normaalikorkeudesta, johtuen mahdollisista tulvimisongelmista sekä vesilain mukaisista luvista.
Projektin kustannusarvio on 150000 euroa, josta puolet maksaa kunta ja toisen puolikkaan valtio ja EU.

Kävin ihmettelemässä pohjapatojen rakentamista tänään Köyhäjoen suunnalla ja sieltä Pesolan sillan tuntumasta löytyi kaivinkone jos toinenkin. Parhaillaan oli menossa pohjapadon rakentaminen. Moreenikerroksen päälle ladottiin yhdellä koneella kivistä pohjapadon pintakerrosta kahden koneen kauhoessa samanaikaisesti lumipadoilla eristetyltä "työmaalta" vesiä pois patojen ulkopuolelle. Tarkkaa ja työlästä vaikutti homman olevan.
Yksi konekuskeista kertoi pelastaneensa aiemmin alempana Känsäkankaan padolla lukuisia nahkiaisia patomontusta alavirran puolelle uimaan! Tännekö asti ne osaavat nousta, mielenkiintoista...


  
Tämän projektin jälkeen on tavoitteena tehdä kalatalousmaksuvaroilla kalataloudellinen kunnostus. Se tulee kohdistumaan pelkästään kalojen ja rapujen elinolosuhteita kohentaviin töihin kuten koskien pienimuotoisiin kiveämisiin sekä kutusoraikoiden rakentamisiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti